ПРОЕКТОМЕТАЛ ООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0026-C01- “ Технологична модернизация в предприятието

Дата на стартиране 

10.04.2023

Дата на приключване

10.04.2024

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо

685 000 лева

 

Финансиране от ЕС

342 500 лева

Национално финансиране

0 лева

 

Основните цели на проект „Технологична модернизация в предприятието“ са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

 

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < ПРОЕКТОМЕТАЛ ООД > и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД

Close

Cart

Нямате артикули в количката.