ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.040-0113-C01 – “ Подобряване на производствения капацитет на „ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД, „ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД

 

Дата на стартиране – 15.12.2020
Дата на приключване – 15.12.2021

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо – 703 677.00

Финансиране от ЕС

ЕФРР – 418 687.82

Национално финансиране – 73 886.08

 

Проект „подобряване на производствения капацитет на „ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД е насочен към закупуване на машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане с ЦПУ , ЧЕТИРИВАЛОВА ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ и ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧЕН АБКАНТ . Нашата фирма произвежда Цилиндри за каландри, като едно от най големите предизвикателства пред нашата компания е да подобри производственият си капацитет. Реализацията на нашият проект ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортният потенциал на нашата фабрика, чрез намаляване на себестойността на продукцията и оптимизирането на ресурсите.

Общата цел на Проект „подобряване на производствения капацитет на ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД е да подобри производственият капацитет на дружеството с цел повишаване на конкурентоспособността му и засилване на експортния му потенциал.

 

Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производствения капацитет на дружеството чрез закупуване на три нови машини;
  • Снижаване себестойността на произвежданите продукти на дружеството чрез технологично обновление на производственото оборудване;
  • Увеличаване на продажбите и пазарния дял на дружеството чрез навлизане на нови пазари и разширяване присъствието на фирмата на вече съществуващите пазари;
  • Създаване на модерна и стабилна компания, конкурентоспособна на европейския и световен пазар

Проектното предложение “ подобряване на производствения капацитет на „ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия „, по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Реализирането на настоящото проектно предложение от ПРОЕКТОМЕТАЛ“ ООД ще създаде предпоставки за развитие на модерна и стабилна компания, която чрез новозакупеното оборудване ще увеличи производителността си, ще повиши конкурентоспособността си на европейския и световен пазар.

Close

Cart

Нямате артикули в количката.